Защо не съм Charlie

 

Атентаторите бих осъдил на смърт, за жертвите бих запалил свещ, но “Je Suis Charlie” няма да кажа, защото Класикът го е казал най-добре:

 

Вън, юдеи и неверници! – проклина християнин фанатик.

О, християни и неверници проклети! – юдейската брада бърбори.

Меч да сече християните, а юдеите в огъня! – подигравателно пее някакво турско дете.

Кой е по-умен? Решавай! Но  ако тези глупаци в твоят палат се намират, Господи, ще го отмина!

Be the first to comment

Напиши коментар: