За властта

Властта не носи удоволствие когато се притежава, а когато се упражнява – това е движещата сила на всеки неуверен в себе си човек. Човекът, който осъзнава силата и превъзходството си, няма необходимост да раздава нареждания на килограм, той изпитва достатъчно задоволство от самото осъзнаване на факта на своето превъзходство. Виж, неувереният може да подлуди подчинените си с постоянното упражняване на властта си, защото току що доказаната власт, от безропотното изпълнение на някоя поставена от него задача, е само малка капка в бездънната бъчва на Данаидите на собствените му комплекси. От тук идва и неутолимата жажда за власт на дребните душички – те искат все повече и повече, но напразни са напъните им, защото бъчвата на комплексите е бездънна.

Be the first to comment

Напиши коментар: