В търсене на идентичност

Много обичам да ме питат, коя ми е любимата книга или филм. И никога човекът който ме пита не дочаква да му отговоря, а бърза да ми каже, кои са му неговите любими книги или филми.

То че е вярно твърдението на френския мислител: „Хората не се събират да чуят, какво ще им каже другия, а те да си кажат своето.“, едно на ръка, но и афиширането на любимата книга, също е доста показателно за начина на мислене на индивида.

Всъщност, хората нямат любими книги или филми, а любими герои или актьори, а подобно разгласяване на всеослушание на нещо толкова интимно, като любимата книга или филм, не е нищо повече от търсене на идентичност. В желанието си да бъдат нещо различно, от това което са, те се припознават в някоя личност от книгите или звездния елит.

Само човек, напълно уверен в собствените си сили и възможности и мястото си в обществото, където те го поставят, не се страхува да бъде себе си, а всички останали търсят лесен начин да се откроят от стадото, да имат уникална идентичност, правеща ги забележими. И ако вие не видите тази идентичност, те не пропускат да ви подадат сламката на любимата си книга или филм, те белким сами се сетите: Ае, тоя/тая май прилича на онзи/оная!“.

И ако случайно не видите сходството, никога не изразявайте вашето несъгласие! Човекът е пожертвал хиляди часове умствена дейност да открие прилики между себе си и съответния герой или актьор, а после десетки хиляди часове, да се самоубеждава, че тези прилики са реални… или поне отчасти реални, нещо там цвят на очите, жест…, а вие искате да сложите кръст на такова количество изразходвана умствена енергия?… Това никога няма да ви бъде простено!

А най-тъжното е, че ако вместо хилядите часове в търсене на сходства, същият човек ги бе инвестирал в някаква дейност, някакво хоби, той щеше да има безспорна негова си лична идентичност, толкова лесно забележима, че няма да има нужда от разгласяване.

Едни хора избират дългия, но сигурен път на развитието и все някога намират себе си, а други блеят замислено в стената и се чудят, коя идентичност да откраднат.

Be the first to comment

Напиши коментар: