Собствено мнение

Широко срещана заблуда е, че да имаш собствено мнение по някой въпрос, означава да можеш да мислиш. Нека си припомним, че мнението е нищо повече от едно… предположение: вярно или не – кой знае. Собствено мнение по всеки въпрос има всеки човек, но далеч не всички хора са способни да мислят. Дори аргументираното мнение не винаги е продукт на мисленето, а по-често на разсъждението. Защото в желанието си да блеснем, най-често първо изказваме мнение противоречащо на току що чутото от събеседника ни, а после си търсим аргументи в подкрепата му, като несъзнателно заобикаляме всичко което му противоречи. Разсъждаваме повърхностно по темата с цел утвърждаване на нашето мнение. Всеки който критикува някого, най-често прави точно това. Когато мислиш, запълваш някаква неяснота в съзнанието си по някой въпрос, като изхождаш от знанията и опита натрупани през годините, обхващаш проблема от всички възможни страни, абстрахираш се от всякаква пристрастност и едва тогава е възможно да формулираш ново, собствено мнение по въпроса. Което също може да бъде вярно или невярно, но колкото по-широк поглед имаш по темата и колкото си по-безпристрастен, толкова нараства вероятността да си прав.

Be the first to comment

Напиши коментар: